menusearch
mehrjoor.ir

اخبار - پنج

جستجو
خلیج فارس با ثبات نیازمند ایران مقتدر است خلیج فارس با ثبات نیازمند ایران مقتدر است اگر امریکا با ایران مقابله می‌کند نه به خاطر هراس از ایران اتمی بلکه با موفقیت روزافزون ایران در منطقه و جهان اینگونه به دنیا القا می‌شود که در مقابل امریکا می‌توان ایستاد و در مدار جهانی حرکت کرد سه شنبه بیست و سوم بهمن ۹۷ حماسه‌سرایی در عصر صفوی شناخت حماسه‌های عصر صفوی  با تکیه بر حمله‌ی حیدری و شاهنامه‌ی حیرتی حماسه‌سرایی در عصر صفوی شناخت حماسه‌های عصر صفوی با تکیه بر حمله‌ی حیدری و شاهنامه‌ی حیرتی ادبیات و هنر، گاه به‌عنوان ظرف و محملی برای بیان حقایق زندگی سیاسی و ارائۀ اندیشه‌های انسان‌ساز سیاسی و اجتماعی و ابزار مبارزه با استبداد و انحرافات به‌مثابه شمشیری برنده توسط بسیاری از اندیشمندان و مصلحان بشری به‌کار گرفته شده‌است. این موضوع در تاریخ ایران‌زمین هم دارای سابقه‌ای طولانی و هم برخوردار از عمق و ظرافت خاصی است. اهمیت این مسئله از آن‌رو است که اساساً حقایق دنیای سیاست، مظروفی هست که نیاز به ظرف شایسته و بایستۀ خود دارد. این ظرف گاه فلسفه است و زمانی هنر و شعر و امثال آنهاست. این موضوع به‌ویژه در دوران‌های سلطۀ همه‌جانبۀ استبداد و بیداد، اهمیت بیشتری یافته و زبان هنری به‌ویژه شعر تبدیل به زبان مبارزۀ سیاسی شده‌است. جذابیت هنری و عاطفی شعر نیز بر اهمیت امر افزوده است. یکی از منابع مهم بیان اندیشه‌ها و حقایق سیاسی را اشعار بزرگانی چون: کمیت، دعبل، ناصرخسرو، فردوسی، حافظ و فرخی‌یزدی و غیره تشکیل می‌دهد. شاعران بیدار و آگاه و صاحب حکمت، به‌ویژه در برهه‌های حساس و سرنوشت‌ساز که بشر در عرصۀ سیاست و تدبیر امور جامعه دچار استبداد، خودسری و بحران شده‌است، برای بیان حقایق رو به قالب‌های هنری و محمل‌هایی آورده‌اند که از طریق آنها به بیان حقایق با زبانی قابل فهم و مؤثرتر بپردازند.

چهارشنبه پنجم دی ۹۷
دبیر تحریریه ماهنامه تخصصی فکراقتصادی شهریور 97 دبیر تحریریه ماهنامه تخصصی فکراقتصادی شهریور 97 دبیر تحریریه ماهنامه تخصصی فکراقتصادی شهریور 97 جمعه ششم مهر ۹۷ سیاست رسانه ای دولت دوازدهم در بوته سنجش سیاست رسانه ای دولت دوازدهم در بوته سنجش تهران- ایرنا- اصحاب رسانه از منتقدان تا جریان های همسو با اعتدال، به سیاست های رسانه ای دولت از منظر متفاوتی می نگرند اما به نظر می رسد که فضای رسانه ای با توجه به روحیه انعطاف پذیری و نقدپذیری دولت، بیشتر برای رسانه های مخالف مهیا بوده است. چهارشنبه هفتم شهریور ۹۷  دبیر تحریریه ماهنامه تخصصی فکراقتصادی مرداد97 دبیر تحریریه ماهنامه تخصصی فکراقتصادی مرداد97 دبیر تحریریه ماهنامه تخصصی فکراقتصادی تیر97 پنج شنبه یکم شهریور ۹۷
شرکت سازنده