menusearch
mehrjoor.ir

روح الله مهرجو کارشناس ارتباطات و پژوهشگر حوزه اجتماعی

جستجو
حماسه‌سرایی در عصر صفوی شناخت حماسه‌های عصر صفوی  با تکیه بر حمله‌ی حیدری و شاهنامه‌ی حیرتیحماسه‌سرایی در عصر صفوی شناخت حماسه‌های عصر صفوی با تکیه بر حمله‌ی حیدری و شاهنامه‌ی حیرتی ادبیات و هنر، گاه به‌عنوان ظرف و محملی برای بیان حقایق زندگی سیاسی و ارائۀ اندیشه‌های انسان‌ساز سیاسی و اجتماعی و ابزار مبارزه با استبداد و انحرافات به‌مثابه شمشیری برنده توسط بسیاری از اندیشمندان و مصلحان بشری به‌کار گرفته شده‌است. این موضوع در تاریخ ایران‌زمین هم دارای سابقه‌ای طولانی و هم برخوردار از عمق و ظرافت خاصی است. اهمیت این مسئله از آن‌رو است که اساساً حقایق دنیای سیاست، مظروفی هست که نیاز به ظرف شایسته و بایستۀ خود دارد. این ظرف گاه فلسفه است و زمانی هنر و شعر و امثال آنهاست. این موضوع به‌ویژه در دوران‌های سلطۀ همه‌جانبۀ استبداد و بیداد، اهمیت بیشتری یافته و زبان هنری به‌ویژه شعر تبدیل به زبان مبارزۀ سیاسی شده‌است. جذابیت هنری و عاطفی شعر نیز بر اهمیت امر افزوده است. یکی از منابع مهم بیان اندیشه‌ها و حقایق سیاسی را اشعار بزرگانی چون: کمیت، دعبل، ناصرخسرو، فردوسی، حافظ و فرخی‌یزدی و غیره تشکیل می‌دهد. شاعران بیدار و آگاه و صاحب حکمت، به‌ویژه در برهه‌های حساس و سرنوشت‌ساز که بشر در عرصۀ سیاست و تدبیر امور جامعه دچار استبداد، خودسری و بحران شده‌است، برای بیان حقایق رو به قالب‌های هنری و محمل‌هایی آورده‌اند که از طریق آنها به بیان حقایق با زبانی قابل فهم و مؤثرتر بپردازند.

دبیر تحریریه ماهنامه تخصصی فکراقتصادی شهریور 97دبیر تحریریه ماهنامه تخصصی فکراقتصادی شهریور 97 دبیر تحریریه ماهنامه تخصصی فکراقتصادی شهریور 97 سیاست رسانه ای دولت دوازدهم در بوته سنجشسیاست رسانه ای دولت دوازدهم در بوته سنجش تهران- ایرنا- اصحاب رسانه از منتقدان تا جریان های همسو با اعتدال، به سیاست های رسانه ای دولت از منظر متفاوتی می نگرند اما به نظر می رسد که فضای رسانه ای با توجه به روحیه انعطاف پذیری و نقدپذیری دولت، بیشتر برای رسانه های مخالف مهیا بوده است.
فعالیتهای خبری از دریچه نگاه رسانه ها
last
اطلاعیه ها
حماسه‌سرایی در عصر صفوی شناخت حماسه‌های عصر صفوی  با تکیه بر حمله‌ی حیدری و شاهنامه‌ی حیرتی
حماسه‌سرایی در عصر صفوی شناخت حماسه‌های عصر صفوی با تکیه بر حمله‌ی حیدری و شاهنامه‌ی حیرتی
ادبیات و هنر، گاه به‌عنوان ظرف و محملی برای بیان حقایق زندگی سیاسی و ارائۀ اندیشه‌های انسان‌ساز سیاسی و اجتماعی و ابزار مبارزه با استبداد و انحرافات به‌مثابه شمشیری برنده توسط بسیاری از اندیشمندان و مصلحان بشری به‌کار گرفته شده‌است. این موضوع در تاریخ ایران‌زمین هم دارای سابقه‌ای طولانی و هم برخوردار از عمق و ظرافت خاصی است. اهمیت این مسئله از آن‌رو است که اساساً حقایق دنیای سیاست، مظروفی هست که نیاز به ظرف شایسته و بایستۀ خود دارد. این ظرف گاه فلسفه است و زمانی هنر و شعر و امثال آنهاست. این موضوع به‌ویژه در دوران‌های سلطۀ همه‌جانبۀ استبداد و بیداد، اهمیت بیشتری یافته و زبان هنری به‌ویژه شعر تبدیل به زبان مبارزۀ سیاسی شده‌است. جذابیت هنری و عاطفی شعر نیز بر اهمیت امر افزوده است. یکی از منابع مهم بیان اندیشه‌ها و حقایق سیاسی را اشعار بزرگانی چون: کمیت، دعبل، ناصرخسرو، فردوسی، حافظ و فرخی‌یزدی و غیره تشکیل می‌دهد. شاعران بیدار و آگاه و صاحب حکمت، به‌ویژه در برهه‌های حساس و سرنوشت‌ساز که بشر در عرصۀ سیاست و تدبیر امور جامعه دچار استبداد، خودسری و بحران شده‌است، برای بیان حقایق رو به قالب‌های هنری و محمل‌هایی آورده‌اند که از طریق آنها به بیان حقایق با زبانی قابل فهم و مؤثرتر بپردازند.

آمار سایت
افراد آنلاین
بازدید کل
3034
بازدید ماه
382
بازدید روز
3
اوقات شرعی
اذان صبح
05:54:53
طلوع خورشید
07:26:15
اذان ظهر
12:20:00
غروب خورشید
17:12:25
اذان مغرب
17:33:24
شهر
طراحی سایتطراحی سایتسایت سازسایت سازفروشگاه سازفروشگاه ساز