menusearch
mehrjoor.ir

مهرجو

جستجو
مهرجو
کرونا بازار شایعه را داغ کرد/ مشکلات اقتصادی و نزدیکی به انتخابات، مانع فروکش کردن شایعات کروناییکرونا بازار شایعه را داغ کرد/ مشکلات اقتصادی و نزدیکی به انتخابات، مانع فروکش کردن شایعات کرونایی - روح‌الله مهرجو ،‌ استاد دانشگاه و پژو - روح الله مهرجو ، استاد دانشگاه و پژو - تخابات مهرجو می افزاید: در کشور ما - دارند. مهرجو با بیان اینکه افرادی
، روح الله مهرجو ، مهرجو ، کرونا ، سال نو ، 1400 ، کرونا بازار شایعه را داغ کرد ، اقتصادی ، انتخابات ،
74 بازدید، دوشنبه شانزدهم فروردین ۰۰
نیازمند تغییر قوانین به نفع تولید و سرمایه‌گذار هستیم/ رشد و توسعه اقتصادی پیش‌نیاز تحقق توسعه سیاسی استنیازمند تغییر قوانین به نفع تولید و سرمایه‌گذار هستیم/ رشد و توسعه اقتصادی پیش‌نیاز تحقق توسعه سیاسی است - روح‌الله مهرجو ، استاد دانشگاه و پژوه - ).jpg مهرجو در گفت وگو با آنا: - روح الله مهرجو ، استاد دانشگاه و پژوه - دهید. مهرجو : این مسئله به گذشته ا - ردند؟ مهرجو : مشروطه خواهی یک اقدا
، روح الله مهرجو ، مهرجو ، خبرگزاری آنا ، آنا ، 1400 ، کرونا ، اقتصادی ، نیازمند تغییر قوانین به نفع تولید و سرمایه‌گذار هستیم ، رشد و توسعه اقتصادی پیش‌نیاز تحقق توسعه سیاسی است ،
40 بازدید، چهارشنبه هجدهم فروردین ۰۰
سیاستگذاری‌ها کشور باید براساس شعار سال تدوین شودسیاستگذاری‌ها کشور باید براساس شعار سال تدوین شود - روح‌الله مهرجو در گفت‌وگو با خبرنگار - روح الله مهرجو در گفت وگو با خبرنگار - مهرجو تصریح کرد: در این راه - . مهرجو خاطرنشان کرد: متأسفان - . مهرجو در پایان خاطرنشان کرد
، روح الله مهرجو ، مهرجو ، کرونا ، استاد دانشگاه ، 1400 ، ویروس کرونا ، خبرگزاری آنا ، آنا ، مصاحبه ، رونق تولید ، شعار سال ،
42 بازدید، جمعه بیست و هفتم فروردین ۰۰
کلاب هاوس نمی‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در انتخابات داشته باشدکلاب هاوس نمی‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در انتخابات داشته باشد - روح‌الله مهرجو در گفت‌وگو با خبرنگار - روح الله مهرجو در گفت وگو با خبرنگار - دازند. مهرجو افزود: بعضاً گفته می - ی کند. مهرجو در ادامه در پاسخ به س
، روح الله مهرجو ، کلاب هاوس ، فضای مجازی ، مهرجو ، کارشناس رسانه ، استاد دانشگاه ، انتخابات ریاست جمهوری ، ریاست جمهوری ، 1400 ،
228 بازدید، دوشنبه سی ام فروردین ۰۰
 فرصت بزرگ پیشرفت ایران فرصت بزرگ پیشرفت ایران - روح الله مهرجو ‪-‬ سال ۱۴۰۰ نیز به ما
، روح الله مهرجو ، فرصت بزرگ پیشرفت ایران ، یادداشت ، 1400 ، روزنامه آفتاب یزد ، انتخابات ریاست جمهوری ،
50 بازدید، دوشنبه سی ام فروردین ۰۰
شبکه‌های اجتماعی رکن اول ایجاد شور انتخاباتی هستندشبکه‌های اجتماعی رکن اول ایجاد شور انتخاباتی هستند - "روح الله مهرجو "، استاد دانشگاه معتقد - ;روح الله مهرجو "، استاد دانشگاه - ;روح الله مهرجو » استاد دانشگاه - تخابات مهرجو در مورد تاثیر رسانه ب - خاباتی مهرجو در خصوص نقش صدا و سیم
، روح اله مهرجو ، مهرجو ، انتخابات ، کلاب هوس ، شبکه های اجتماعی ، اجتماعی ، استاد دانشگاه ، ایرنا ، پژوهش ،
34 بازدید، چهارشنبه بیست و دوم اردیبهشت ۰۰