menusearch
mehrjoor.ir

مهرجو

جستجو
مهرجو
سیاستگذاری‌ها کشور باید براساس شعار سال تدوین شودسیاستگذاری‌ها کشور باید براساس شعار سال تدوین شود - روح‌الله مهرجو در گفت‌وگو با خبرنگار - روح الله مهرجو در گفت وگو با خبرنگار - مهرجو تصریح کرد: در این راه - . مهرجو خاطرنشان کرد: متأسفان - . مهرجو در پایان خاطرنشان کرد
، روح الله مهرجو ، مهرجو ، کرونا ، استاد دانشگاه ، 1400 ، ویروس کرونا ، خبرگزاری آنا ، آنا ، مصاحبه ، رونق تولید ، شعار سال ،
105 بازدید، جمعه بیست و هفتم فروردین ۰۰
کلاب هاوس نمی‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در انتخابات داشته باشدکلاب هاوس نمی‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در انتخابات داشته باشد - روح‌الله مهرجو در گفت‌وگو با خبرنگار - روح الله مهرجو در گفت وگو با خبرنگار - دازند. مهرجو افزود: بعضاً گفته می‌ - ی کند. مهرجو در ادامه در پاسخ به س
، روح الله مهرجو ، کلاب هاوس ، فضای مجازی ، مهرجو ، کارشناس رسانه ، استاد دانشگاه ، انتخابات ریاست جمهوری ، ریاست جمهوری ، 1400 ،
293 بازدید، دوشنبه سی ام فروردین ۰۰
 فرصت بزرگ پیشرفت ایران فرصت بزرگ پیشرفت ایران - روح الله مهرجو ‪-‬ سال ۱۴۰۰ نیز به ما
، روح الله مهرجو ، فرصت بزرگ پیشرفت ایران ، یادداشت ، 1400 ، روزنامه آفتاب یزد ، انتخابات ریاست جمهوری ،
129 بازدید، دوشنبه سی ام فروردین ۰۰
شبکه‌‌‌‌‌های اجتماعی رکن اول ایجاد شور انتخاباتی هستندشبکه‌‌‌‌‌های اجتماعی رکن اول ایجاد شور انتخاباتی هستند - "روح الله مهرجو "، استاد دانشگاه معتقد - ;روح الله مهرجو "، استاد دانشگاه - ;روح الله مهرجو » استاد دانشگاه - تخابات مهرجو در مورد تاثیر رسانه ب - خاباتی مهرجو در خصوص نقش صدا و سیم
، روح اله مهرجو ، مهرجو ، انتخابات ، کلاب هوس ، شبکه‌‌‌‌های اجتماعی ، اجتماعی ، استاد دانشگاه ، ایرنا ، پژوهش ،
93 بازدید، چهارشنبه بیست و دوم اردیبهشت ۰۰
دیپلماسی رسانه ای ضرورت پیشبرد برنامه‌‌‌‌های مدیران کشوردیپلماسی رسانه ای ضرورت پیشبرد برنامه‌‌‌‌های مدیران کشور - روح‌الله مهرجو کارشناس حوزه رسانه مع - zwnj;الله مهرجو کارشناس حوزه رسانه مع - zwnj;الله مهرجو » فعال حوزه رسان - ی کنند مهرجو در خصوص نقش رسانه در - تخابات مهرجو در ادامه افزود: رسانه
، روح الله مهرجو ، مهرجو ، رسانه انتخابات 1400 ، رسانه ، انتخابات 1400 ، مشارکت انتخاباتی ،
68 بازدید، جمعه هجدهم تیر ۰۰
مانیفست سیاسیمانیفست سیاسی - zwnj;الله مهرجو در ادامه گفت: باید گف - wnj;شود. مهرجو افزود: باید گفت گسترد - zwnj;الله مهرجو در ادامه گفت: در دنیا
، روح الله مهرجو ، مهرجو ،
8 بازدید، پنج شنبه یکم مهر ۰۰