menusearch
mehrjoor.ir

فضای مجازی

جستجو
فضای مجازی
سیل در فضای مجازیسیل در فضای مجازی - سیل در فضای مجازی روح الله مهرجو ‪-‬ - دون تردید فضای مجازی ابزاری قدرتمند ب - بعاد منفی فضای مجازی کاست. به طور مثا - ل اگر نقش فضای مجازی را در حادثه سیل - که به لطف فضای مجازی محقق شده است، مق - وان از این فضای فوق العاده و استثنایی
روح الله مهرجو ، روزنامه همدلی ، سیل ، سیل در فضای مجازی ، پژوهشگر ، روابط عمومی ، استاد دانشگاه ، فضای مجازی ، روزنامه ، همدلی ،
42 بازدید، یکشنبه هجدهم فروردین ۹۸
فضای مجازی کلید اصلی رونق تولیدفضای مجازی کلید اصلی رونق تولید - فضای مجازی کلید اصلی رونق تولید آفتاب - رش می‌دهد فضای مجازی کلید اصلی رونق ت - ها به مدد فضای مجازی رشد قابل توجهی د - نسیل‌ها‌ی فضای مجازی از این راه کسب د - رفیت‌ها‌ی فضای مجازی برای کسب در آمد - این روزها فضای خرید اینترنتی و استفا - ب و کارهای مجازی یکی از بهترین زمینه&
روح الله مهرجو ، مهرجو ، رونق تولید ، فضای مجازی ، کلید ، استاد دانشگاه ، ارتباطات ، مصرف کنندگان ، روزنامه ، آفتاب یزد ، مصاحبه ، روزنامه آفتاب یزد ،
59 بازدید، دوشنبه بیست و ششم فروردین ۹۸
چرا خشونت در جامعه ایرانی گسترش می‌یابدچرا خشونت در جامعه ایرانی گسترش می‌یابد - از آن در فضای مجازی رقم خورد، تلنگری - از افراد فضای مجازی را مقصر بدانند و - جامعه ما فضای مجازی است که بتوان با - اگرچه فضای مجازی می‌تواند عا - داشت. صفحه مجازی ضارب به یکباره هزارا
روح الله مهرجو ، مهرجو ، آفتاب یزد ، مصاحبه ، یاداشت ، پژوهشگر ، خشونت ، قتل ، فضای مجازی ،
39 بازدید، جمعه سیزدهم اردیبهشت ۹۸
ندای خاموش رسانه ملیندای خاموش رسانه ملی - ریت رسانه، فضای جدیدی برای فعالان این
استاد دانشگاه ، روح الله مهرجو ، روزنامه همدلی ، روزنامه ، مهرجو ، فضای مجازی ، ندای خاموش رسانه ملی ، رسانه ملی ، ندای خاموش ، شبکه اجتماعی ، تجمع ، اعتراضات ، گرانی بنزین ، بنزین ،
119 بازدید، سه شنبه دوازدهم آذر ۹۸
سرزمینی برای سرمایه‌گذاریسرزمینی برای سرمایه‌گذاری - زمانی که فضای مجازی عصر جدیدی را با - بروز کرد. فضای مجازی بستری برای کاهش - لا به لطف فضای مجازی این امکان وجود د - به یکباره فضای مجازی در ایران برای حد - م یکباره، فضای مجازی را از دسترس خارج - مات یک شبه فضای کسب و کار کشور را غیر
روح الله مهرجو ، مهرجو ، استاد دانشگاه ، پژوهشگر حوزه اجتماعی ، حوزه اجتماعی ، پژوهشگر ، روزنامه ، آفتاب یزد ، روزنامه آفتاب یزد ، فضای مجازی ، کسب و کار ، کار آفرینی ، گرانی بنزین ، قطع اینترنت ، ایران ، مردم ایران ، بیکاری ، دولت تدبیر و امید ، سرزمینی برای سرمایه‌گذاری ،
94 بازدید، سه شنبه دوازدهم آذر ۹۸
شرکت سازنده