menusearch
mehrjoor.ir

روابط عمومی

جستجو
روابط عمومی
نوشتن مطلب برای اطلاعیه های خبری بر عهده بخش روابط عمومی استنوشتن مطلب برای اطلاعیه های خبری بر عهده بخش روابط عمومی است - نوشتن مطلب برای اطلاعیه های خبری بر ع - هده بخش روابط عمومی است روح الله مهرج - و کارشناس علوم ارتباطات اجتماعی با اش - اره به اینکه مدیر روابط عمومی تصویر - عمومی مطلوبی برای سازمان و کارفرمایان
نوشتن مطلب برای اطلاعیه های خبری بر عهده بخش روابط عمومی است ، روح الله مهرجو کارشناس علوم ارتباطات اجتماعی ،
9 بازدید، سه شنبه بیست و دوم اسفند ۹۶
نقش روابط عمومی الکترونیک در رضایت‌مندی مراجعه کننده‌گان به شهرداری تهراننقش روابط عمومی الکترونیک در رضایت‌مندی مراجعه کننده‌گان به شهرداری تهران - نقش روابط عمومی الکترونیک در رضایت‌من - دی مراجعه کننده‌گان به شهرداری تهران - دی مراجعه کننده‌گان به شهرداری تهران - The role of electronic public relatio - nship in satisfaction of the Referral
مهرجو مقاله ، نقش روابط عمومی الکترونیک در رضایت‌مندی مراجعه کننده‌گان به شهرداری تهران ، روح‌الله مهرجو ،
18 بازدید، سه شنبه بیست و دوم اسفند ۹۶
مهم ترین بخش هر سازمان روابط عمومی استمهم ترین بخش هر سازمان روابط عمومی است - مهم ترین بخش هر سازمان روابط عمومی اس - ت هدف روابط عمومی هر سازمان ایجاد ارت - باط میان سازمان و افراد درگیر با آن س - ازمان است. این افراد شامل مخاطبان، کا - رکنان و هر فرد درگیر با سازمان است. ه
مهم ترین بخش هر سازمان روابط عمومی است ، روح الله مهرجو ،
7 بازدید، پنج شنبه بیست و چهارم اسفند ۹۶
سیل در فضای مجازیسیل در فضای مجازی - سیل در فضای مجازی روح الله مهرجو ‪-‬ - بدون تردید فضای مجازی ابزاری قدرتمند - برای مردم در راه مطالبه گری و برای مس - ئولان برای انعکاس گزارش عملکرد خود اس - ت. البته در این میان می‌توان از این ف
روح الله مهرجو ، روزنامه همدلی ، سیل ، سیل در فضای مجازی ، پژوهشگر ، روابط عمومی ، استاد دانشگاه ، فضای مجازی ، روزنامه ، همدلی ،
7 بازدید، یکشنبه هجدهم فروردین ۹۸
سواستفاده‌ی ایرانسل از پیام‌های اضطراریسواستفاده‌ی ایرانسل از پیام‌های اضطراری - واستفاده‌ی ایرانسل از پیام‌های اضطرار - سی شرکت‌های اپراتور تلفن همراه وظیفه - دارند در شرایط اضطراری از طریق «اس ا - م اس سی بی» به کاربران خود اطلاع‌رسان - ی کنند، اما به گفته‌ی کاربران شرکت ای
روح الله مهرجو ، مصاحبه ، انصاف نیوز ، ایرانسل ، پیامک ، اس ام اس سی بی ، مهرجو ، کارشناس ارتباطات ، پژوهشگر ، روابط عمومی ، اختصاصی ، سیل ، قوه قضاییه ، اقتصادی ، تبلیغات ،
26 بازدید، چهارشنبه بیست و یکم فروردین ۹۸
گالری تصاویر - دیدار شرکت کنندگان در سی‌وششمین دوره مسابقات بین‌المللی قرآنگالری تصاویر - دیدار شرکت کنندگان در سی‌وششمین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن - دیدار شرکت کنندگان در سی‌وششمین دوره - مسابقات بین‌المللی قرآن - /uploadfile/file_po - apseed.jpg دیدار شرکت کنندگان در سی&z - wnj;وششمین دوره مسابقات بین‌المل
روح الله مهرجو ، مهرجو ، دیدار شرکت کنندگان در سی‌وششمین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن ، قرآن ، ارتباطات ، روابط عمومی ، خامنه ای ،
8 بازدید، دوشنبه بیست و ششم فروردین ۹۸
شرکت سازنده