menusearch
mehrjoor.ir

دانشگاه ها؛ پيشتاز در اقتصاد دانش بنيان

جستجو
۱۳۹۶/۱۲/۲۶ شنبه
(0)
(0)
دانشگاه ها؛ پيشتاز در اقتصاد دانش بنيان
 دانشگاه ها؛ پيشتاز در اقتصاد دانش بنيان

خبرگزاري آريا- اقتصاد دانش بنيان به عنوان يکي از بندهاي پيشتاز در اقتصاد مقاومتي شناخته مي شود که بايد توسط  دانشگاه ها انجام پذيرد .
اقتصاد دانش بنيان به عنوان يکي از بندهاي پيشتاز در اقتصاد مقاومتي شناخته مي شود که بايد توسط  دانشگاه ها انجام پذيرد که حمايت از مرکزهاي رشد و تأسيس شرکت ها در اين ارتباط مي توانند نقش بسزايي را در توليد و تجاري سازي علم، توسعه کارآفريني و نوآوري، ارتباط با صنعت داشته باشند و اين مهم باعث تحقق و دستيابي به هدف هاي اقتصاد مقاومتي مي شود.
تربيت و آماده سازي نيروي انساني در جامعه جمله وظايف اصلي دانشگاه ها به عنوان نهادهاي آموزشي به شمار مي رود و در مواقع بحران مي توانند راهگشاي مشکل هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي شوند به همين سبب در سال هاي گذشته و با اعمال تحريم هاي نابرابر عليه کشور نقش دانشگاه ها پررنگ ترشد و همواره اين انتظار وجود داشت که اين نهاد بتواند در جهت تحقق سياست هاي اقتصاد مقاومتي پيشرو باشد.
اعمال تحريم هاي نابرابر و ظالمانه عليه ايران سبب شد تا آيت الله خامنه اي رهبر معظم انقلاب سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي را ابلاغ کنند. سياست هايي که در 24 بند براي حفاظت از کشور و تاب آوري اقتصاد در برابر تهديد و فشارهاي بيروني تدوين شده است و تمام نهادها، مسوولان و مردم ملزم به اجرا و عمل به آن هستند، در اين زمينه نهادهاي آموزشي و پژوهشي مانند دانشگاه ها، موسسه ها و ... وظيفه مهم تري دارند.
اقتصاد مقاومتي نوعي اقتصادي پويا است که جنبه هاي فرهنگي، اجتماعي و سياسي دارد و اين مهم مي تواند به وسيله دانشگاه ها در جامعه نهادينه شود که موتور محرک آن استادان، فارغ ‌التحصيلان و دانشجويان هستند. البته در مسير اجراي سياست ها کلي اقتصاد مقاومتي ابلاغي مقام معظم رهبري بخش هاي مختلف کشور نيز وظيفه هايي دارند که نقش دانشگاه ها به عنوان پرچمداران اصلي تحقق اقتصاد مقاومتي در اين زمينه بي بديل است.  
براي دستيابي به سياست هاي اقتصاد مقاومتي بايد، دانشگاه ها در 2 سطح استادان و دانشجويان به بحث و گفتگو درباره اين موضوع بپردازند و اقدام ها و برنامه هاي پيش بيني شده براي تحقق آن انجام دهند. هرکدام از معاونت هاي فرهنگي، آموزشي و پژوهشي و پشتيباني با توجه به کارکردشان مي توانند در عملياتي کردن هدف هاي اقتصاد مقاومتي در دانشگاه وخارج آن با سياست گذاري هاي مناسب و تدوين برنامه هاي اجرايي و عملياتي نقش اساسي داشته باشند.  
همچنين با توجه به نقش دانشجويان در تبديل کردن ادبيات و مفاهيم اقتصاد مقاومتي به گفتمان غالب جامعه، ضروري است از ظرفيت آنها و تشکل ها وکانون هاي دانشجويي در اين راستا استفاده بهينه شود که تشکيل کميته هاي دانشجويي و برگزاري کرسي هاي آزاد انديشي نمونه اي از بهره گيري از اين ظرفيت ها براي دستيابي به سياست هاي اقتصاد مقاومتي است.  
مديريت مصرف با تأکيد بر اجراي سياست‌ هاي کلي اصلاح الگوي مصرف و ترويج مصرف کالاهاي داخلي يکي از بندهاي اقتصاد مقاومتي است که دانشگاه ها بايد به منظور انجام دادن امور اجرايي خود به صرفه جويي در هزينه ها، استفاده بهينه از منابع و دارايي هاي موجود، خريد کالاها و مواد مصرفي از ميان توليدهاي داخلي به منظور حمايت از توليدکنندگان کشور و ترويج و مصرف کالاهاي داخلي به آن عمل کنند تا بتوانند در راستاي سياست هاي اقتصاد مقاومتي گام بردارند و برنامه هاي خود را در اين ارتباط هماهنگ کنند. همچنين افزايش بهره وري وتوانمند سازي سرمايه انساني در دانشگاه ها (مديران، اعضاي هيأت علمي، کارکنان ودانشجويان) نيز کمک شاياني در تحقق اين سياست ها است.
يکي ديگر از اقدام هاي دانشگاه در راستاي تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي هماهنگي رشته هاي دانشگاهي با نيازهاي ضروري جامعه بوده که اين مهم بر عهده معاونت آموزشي دانشگاه ها است بدين منظور بايد ارزيابي، بازنگري و توسعه رشته ها منطبق بر نقشه علمي کشور در دستور کار معاونت هاي آموزشي قرار بگيرد که فرايند بازنگري در سرفصل هاي دروس دانشگاهي مي تواند از سطح گروه هاي آموزشي در دانشگاه شروع شود.
همچنين معاونت هاي پژوهشي در دانشگاه ها مي توانند در قالب طرح هاي پژوهشي، الگوي علمي و بومي جهت پياده سازي اقتصاد مقاومتي را در سطح دانشگاه خود و در کشور پيش بيني کرده و با تدوين شاخص هاي پايش سياست هاي اجرايي اقتصاد مقاومتي، ميزان تحقق برنامه هاي عملياتي را سنجش و ارزيابي کنند تا در حوزه اقتصادي موفق باشند.
معاونت هاي پژوهشي در دانشگاه ها مي توانند از راه نگارش پايان نامه ها، طرح هاي پژوهشي و نيز استفاده از ظرفيت هاي موجود در مرکزهاي پژوهشي جهت انجام دادن تحقيق هاي بنيادي، توسعه اي و کاربردي در زمينه اقتصاد مقاومتي به غناي بيشتر اين مبحث افزوده و در جهت تحقق آن در کشور تلاش کنند.
فرهنگ سازي و گفتمان سازي اقتصاد مقاومتي يکي از مبحث هايي است که بايد به آن توجه اساسي داشت و دانشگاه ها به عنوان رکن اصلي آن به حساب مي آيند که معاونت فرهنگي نقش اساسي دارند زيرا مي توانند با برگزاري کارگاه هاي آموزشي در سطح مديران، اعضاي هيأت علمي، کارکنان و دانشجويان، همايش و سخنراني هاي علمي در سطح گروه، دانشکده و دانشگاه و نيز استفاده از ظرفيت هاي موجود مانند نشريه ها و فصلنامه ها در راستاي فرهنگ سازي اقتصاد مقاومتي و تبديل آن به گفتمان فراگير و رايج تلاش کنند. همچنين دانشگاه ها بايد در جهت تحقق منويات مقام معظم رهبري درباره اقتصاد مقاومتي، ارتقاي دانش و آگاهي مخاطبان با مفاهيم، مباني، اصول و الزام هاي تحقق آن به موضوع کوشش کنند تا اين مقوله به گفتمان غالب و مطالبه گر جامعه تبديل شود

 

روح الله مهرجو  
کارشناس ارتباطات و پژوهشگر حوزه اجتماعي

نظرات کاربران
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

بستن
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

0 نظر