menusearch
mehrjoor.ir

اطلاعیه ها - ده

جستجو
 حمايت از کالاي ايراني ضرورتي ملي است حمايت از کالاي ايراني ضرورتي ملي است مهرجو،کارشناس ارتباطات و پژوهشگر حوزه اجتماعي در گفت وگو با آريا:
خبرگزاري آريا-مهرجو اولويت نظام سياستگذار کشور را شرايط اقتصادي دانست و گفت: شناخت مهمترين اولويت هاي کشور جزو اصلي ترين سياست هاي نظام به شمار مي رود و حمايت از کالاي ايراني ضروتي ملي است.
روح الله مهرجو کارشناس ارتباطات و پژوهشگر حوزه اجتماعي، در گفت وگو با خبرگزاري آريا، توليد داخلي را اساس منافع ملي و رفاه عمومي دانست و اظهار کرد: با توجه به انتخاب شعار سال 97 بر مبناي حمايت از توليد ملي و کالاي ايراني، مي توان معضل هايي همچون بيکاري، فقر، ناهنجاري هاي اجتماعي و ... را در جامعه کاهش داد و توان ايجاد اشتغال را به سطح مطلوبي رساند.
دوشنبه بیست و هفتم فروردین ۹۷
اطلاع رسانی درست مانع بروز شایعه سازی می شود اطلاع رسانی درست مانع بروز شایعه سازی می شود روح الله مهرجو کارشناس ارتباطات در خصوص شایعه و شایعه پراکنی بیان داشت: شایعه اطلاعاتی است که در بین افکار عمومی شیوع پیدا می کند، اکثر شایعاتی که منتشر می شود هدف درستی را دنبال نمی کند به همین علت شایعه یک لغتی با بار منفی است. جمعه هفدهم فروردین ۹۷ کارکردهای روابط عمومی در مدیریت بحران کارکردهای روابط عمومی در مدیریت بحران مدیریت بحران به عنوان هدفمند کردن جریان پیشرفت امور با قابلیت کنترل و انتظار برگشت امور به شرایط قبل از بحران است. پیش بینی و پیشگیری، برنامه ریزی و آموزش، هدایت و کنترل از مهمترین عوامل تصمیم گیری های غلط و گسترش دامنه بحران محسوب می شوند. در این میان روابط عمومی ها می توانند با تحولات محیطی و کار علمی و نگرش دقیق به تغییر زمینه های بروز بحران و عوامل شکل گیری آن را شناسایی و با هشدارهای لازم در پیشگیری از بروز آن همکاری کنند. جمعه هفدهم فروردین ۹۷ عملکرد روابط عمومی ها در فضای مجازی عملکرد روابط عمومی ها در فضای مجازی روابط عمومی ها می توانند با تخصصی تر شدن و با ایجاد رضایتمندی به وسیله پاسخ گویی مناسب تر در فضای مجازی شرایطی را ایجاد کنند که افراد در آن به تولید محتوا بپردازند. جمعه هفدهم فروردین ۹۷ انواع نقش روابط عمومی در یک سازمان انواع نقش روابط عمومی در یک سازمان روابط عمومی به عنوان یک بخش حیاتی از حفظ تصویر یک سازمان است و و رابطی بین مشتریان، سرمایه گذاران و عموم مردم به شمار می رود. جمعه هفدهم فروردین ۹۷
شرکت سازنده