menusearch
mehrjoor.ir

کنار رفتن مصلحت‌های کلیشه‌ایِ برخورد با دانه‌درشت‌ها در قوه قضائیه/ رئیسی با شاه‌مهره‌ها هم تعارف ندارد

جستجو
۱۳۹۹/۴/۷ شنبه
(2)
(0)
کنار رفتن مصلحت‌های کلیشه‌ایِ برخورد با دانه‌درشت‌ها در قوه قضائیه/ رئیسی با شاه‌مهره‌ها هم تعارف ندارد
کنار رفتن مصلحت‌های کلیشه‌ایِ برخورد با دانه‌درشت‌ها در قوه قضائیه/ رئیسی با شاه‌مهره‌ها هم تعارف ندارد

مبارزه واقعی با فساد شعاری بود که رئیس قوه قضائیه برای بازگرداندن اعتماد به دستگاه قضا مطرح و آن را عملی کرد و نشان داد در این مسیر با شاهمهرهها هم تعارف ندارد.

به گزارش خبرنگار حوزه قضائی گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، این  انگاره ذهنی که فساد سیستماتیک به درون قوه قضائیه هم رسوخ کرده و دیگر امیدی به اصلاح ساختارهای فسادزا در کشور نیست، با ورود آیتالله رئیسی به رأس مدیریتی دستگاه قضا و سر دادن شعار تحول در قوه قضائیه تَرک خورد و با اقداماتی که وی در طول ۱۶ ماه مدیریتیاش مخصوصاٌ با دستگیری و محاکمه اکبر طبری به عنوان یکی از دانهدرشتترین افراد فاسد درون قوه قضائیه صورت داد، رنگ باخت.

سید ابراهیم رئیسی با اعتقاد کامل به این باور که «با دستمال کثیف نمیشود شیشه را پاک کرد» اولویت کاری خود را در ابتدا به مبارزه با فساد درونی قوه قضائیه اختصاص داد و با تشکیل کمیته ضد فساد در تمام مجموعههای قضائی نشان داد در این مسیر با احدی تعارف ندارد.

دستگیری اکبر طبری که سالها اقدامات مجرمانهاش او را تبدیل به بیمهارترین مفسد اقتصادی کرده و به زعم خود نزدیکیاش به قاضیالقضات وقت، حاشیه امنی برایش ایجاد کرده بود و همچنین برکناری حدود ۶۰ قاضی متخلف در اوان مدیریت رئیسی بر قوه قضائیه حکایت از عزم جدی رئیسی برای بازگرداندن اعتماد عمومی به دستگاه مجری عدالت داشت زیرا معتقد بود که قوه قضائیه در برخورد با فساد درونسازمانی باید بیرحم باشد.

محاکمه بزرگترین مفسدان اقتصادی و شاهمهرهها که حامیان سیاسی داشتند، تعیین تکلیف حسابهای بانکی معروف قوه قضائیه، برخورد با قضات متخلف، احکام قطعی که برای مفسدان اقتصادی صادر شد، برخورد با افراد متخلف نزدیک به مسئولان قوه اجرایی چه برادر رئیس جمهور باشد چه داماد آقای وزیر، بررسی پرونده تمامی زندانیان بدهکار مالی و اعمال حداکثر مساعدت قضائی و قانونی، طراحی سامانه ثبت اموال و داراییهای مسئولان، برخورد بدون اغماض با تخلفهای صورتگرفته در دوران قبل همانند تخریب ویلاهای غیر مجاز و دهها و حتی صدها اقدام دیگر که مردم در آرزوی آنها بودند، از جمله اتفاقات مهم در حوزه قضائی است.

در این مدت احزاب سیاسی چه اصولگرا و چه اصلاحطلب از اقدامات قاطع رئیس قوه قضائیه دفاع کردند و البته با نیشوکنایههایی به دیگر مدیران و مسئولان خواستار تداوم مبارزه با مفسدان اقتصادی و دانهدرشتها شدند.

احیای عبارت «مملکت قانون دارد» با رئیسی

در همین خصوص روحالله مهرجو، استاد دانشگاه و پژوهشگر امور اجتماعی با بیان اینکه مبارزه گسترده با فساد که قوه قضائیه آغاز کرده در شرایط فعلی یک اتفاق امیدبخش در جامعه است، اظهار کرد: در شرایطی که وضعیت اقتصادی مناسب نیست و دغدغه مردم تأمین معیشت است اخبار مبارزه با فساد میتواند برای مردم روحیه بخش باشد.

وی با بیان اینکه قوه قضائیه اصلاح را از درون خود آغاز کرده است، افزود: وقتی با بلندپایهترین مقامات در قوه قضائیه به دلیل وقوع فساد برخورد میشود این نوید را میدهد که اخبار خوشحالکننده بیشتری در پیش است و این برخورد در سایر قوا نیز به وقوع خواهد پیوست.

این پژوهشگر امور اجتماعی با بیان اینکه در چند سال اخیر اخبار اختلاسهای کلان روح مردم را رنجور کرده بود، تصریح کرد: اختلاسهای ۳ هزار میلیارد تومانی، ۱۰ هزار میلیارد تومانی و تخلفاتی از این دست باعث شده بود که مردم آزرده شوند اما برخوردهای صورت گرفته از زمانی که آیتالله رئیسی سکان مدیریت قوه قضائیه را بر عهده گرفته، اعتماد را دوباره به دستگاه قضا بازگرداند.

وی با بیان اینکه قوه قضائیه مستقل و البته مقتدر ضامن پیشرفت جامعه است، ادامه داد: هم از بعد اقتصادی و هم از بعد اجتماعی قوه قضائیه مستقل، بی طرف و بدون خط قرمز پشتیبان مردم خواهد بود و همین مسئله باعث جذب سرمایههای داخلی و خارجی میشود.

مهرجو با اشاره به اینکه آیت‎الله رئیسی در ابتدای ورود خود به دستگاه قضا بازگرداندن اعتماد مردم به دستگاه قضا را سرلوحه کاری خود قرار داد، خاطرنشان کرد: ایجاد تغییر به نفع مردم کلیدواژه رئیس جدید قوه قضائیه است که تا امروز توانسته گامهای خوبی در این راستا بردارد.

وی با بیان اینکه نباید انتظار داشته باشیم تا در کوتاه مدت مشکلات قوه قضائیه برطرف شود، گفت: البته نباید از یاد برد که رفع همه مشکلات کشور در دست قوه قضائیه نیست و سایر قوا نیز باید در این راستا گام بردارند.

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه تعیین تکلیف حسابهای بانکی معروف قوه قضائیه یکی از اقدامات مهم و اساسی در دوره جدید بود، اظهار کرد: برخورد با قضات متخلف، احکام قطعی که برای مفسدان اقتصادی صادر شد، برخورد با افراد متخلف نزدیک به مسؤولان قوه اجرایی، بازدیدهای سرزده و دهها و حتی صدها اقدام دیگر که مردم در آرزوی آنها بودند، از جمله اتفاقات مهم در حوزه قضائی است.

مهرجو با بیان اینکه بسیاری از احکام مفسدان که مردم سالها در انتظار آنها بودند در این دوره صادر شد، افزود: برخی از عملکردها باعث شده بود که دشمنان نظام، فساد در کشور را سیستماتیک بدانند اما اقدامات مناسب آیتالله رئیسی نشان داد  که نه تنها فساد در ایران سیستماتیک نیست بلکه این مبارزه با فساد است که سیستماتیک شده است.

وی با بیان اینکه برخورد قاطع با فساد و متخلفان اتفاقی بود که مردم با انقلاب اسلامی به دنبال آن بودند تصریح کرد: اکنون در آستانه گام دوم انقلاب خوشحالیم که این وجه انقلاب اسلامی با قوت و قدرت در حال تحقق شدن است و بدون شک این روند ادامه دارد.

این پژوهشگر امور اجتماعی ادامه داد: مبارزه واقعی با فساد راهی بود که رئیس قوه قضائیه برای بازگرداندن اعتماد به دستگاه قضا مطرح و آن را عملی کرد و برای اینکه نشان بدهد تنها شعار نمیدهد این کار را از خود قوه قضائیه آغاز کرد.

مهرجو با اشاره به اینکه برخی برای خود حاشیه امن احساس میکردند، خاطرنشان کرد: برخورد با طبری اتفاقی بود که نشان داد حاشیه امن برای هیچ فردی وجود ندارد و برخی که احساس خطر میکردند از کشور گریختند.

وی گفت: برخورد رئیس قوه قضائیه با سهلانگاریها و اشتباهاتی که در قوه قضائیه رخ میداده و مردم را با چالش مواجه میکرد و هیچ برخوردی هم با آنها صورت نمیگرفت، یکی دیگر از اقدامات امید بخش رئیس جدید این قوه بود.

استاد دانشگاه و پژوهشگر امور اجتماعی با بیان اینکه آیتالله رئیسی به این جمله که مملکت قانون دارد، روحی تازه دمید اظهار کرد: برای داشتن یک جامعه پویا مردم باید این حس را داشته باشند که از حمایت قانون برخوردارند و حقوق آنها قابل تعرض نیست.

مهرجو افزود: اصلاح ساختاری که آیتالله رئیسی وعده داد و در حال انجام شدن است، مردم را دلگرم میکند چرا که قوه قضائیه مطلوب در تأمین امنیت روانی جامعه بسیار حائز اهمیت است.

وی با اشاره به اینکه در جریان قرار گرفتن مردم از امور هم وعدهای بود که آیتالله رئیسی به مردم داد و در حال رخ دادن است، تصریح کرد: با توجه به رایزنیهای صورت گرفته دادگاههای متخلفین از صدا و سیما پخش میشود و این امر به شفافیت بیشتر موضوع کمک میکند.

استاد دانشگاه و پژوهشگر امور اجتماعی به کاهش زمان اطاله دادرسی اشاره کرد و ادامه داد: در این زمینه هم اقدامات خوبی مانند افزایش زمان کاری قضات انجام شده است که امیداوریم با توسعه این اقدامات شاهد کاهش بیشتر زمان اطاله دادرسی باشیم.

مهرجو با تأکید بر اینکه احیای قانون رسیدگی به اموال مسئولان نیز اقدامی امیدبخش به حساب میآید، خاطرنشان کرد:  این قانون سالها در فرایندهای پیچیده قانونگذاری مانده بود که در این دوره مورد توجه قرار گرفت و اجرای آن آغاز شد.

وی با بیان اینکه آیتالله رئیسی برنامه محور بر صندلی ریاست قوه قضائیه تکیه زد گفت: آیتالله  رئیسی  برنامههای خود را زیر عنوان «سند تحول قضائی» برای مقام معظم رهبری ارسال کردند و معظم له نیز در حکم ایشان این برنامه را  برای تحول در قوه قضائیه «مفید و کارساز» توصیف کردند.

استاد دانشگاه و پژوهشگر امور اجتماعی تأگید کرد: رئیس قوه قضا بیتعارف با دانه درشتها و آقازادهها برخورد کرد و مصلحتهای کلیشهای را کنار گذاشت.

نظرات کاربران
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

بستن
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

0 نظر