menusearch
mehrjoor.ir

کتاب مبانی واقعیت مجازی و واقعیت افزوده

جستجو
۱۳۹۹/۱/۱۹ سه شنبه
(2)
(0)
کتاب مبانی واقعیت مجازی و واقعیت افزوده
کتاب مبانی واقعیت مجازی و واقعیت افزوده

مقدمه

استفاده از محیط مجازی، کاربردهای واقعی و توان واقعی بالقوه فوقالعادهای دارد بهطوری که کاربران میتوانند مدلی شبیه زندگی را تجربه کنند یا در محیطی امن قدم بزنند و درعینحال بر روی آن محیط کنترل داشته باشند.

واقعیت مجازی، یک محیط سهبعدی شبیهسازی شده است که کاربر میتواند به گونهای با آن ارتباط برقرار کند که گویی یک محیط فیزیکی واقعی با کلیهی جزئیات است. کاربر، محیط را در صفحههای نمایشی میبیند که معمولاً بر روی عینکهای ویژه سوار شده است.

وسایل ورودی خاص، همچون دستکشها یا لباسهای مجهز به سنسورهای حرکتیاب، عملیات کاربر را تشخیص میدهد.

در این کتاب واقعیت مجازی، کاربردهای آن، ابزارهای مورد استفاده در آن، مزایا و معایب آن و همچنین واقعیت افزوده، کاربردهای آن و تفاوت واقعیت مجازی و واقعیت افزوده مورد بررسی قرارگرفته است.

میتوان ادعا کرد که استفاده از قابلیتهای واقعیت مجازی میتواند هزینههای بالای آموزش با استفاده از تجهیزات آموزشی که ناشی از کمبود در تعداد و قیمت گران آنها میباشد را کاهش دهد و با خلق یک محیط واقعی برای آموزش، کارایی سیستمهای آموزشی و روند یادگیری را بهبود بخشد.

واقعیت افزوده نیز جدا از فضای سرگرمی و جذابی که ایجاد می کند ، فواید فراوانی در زندگی بشر دارد که به واسطهی همین فواید جایی برای خود در زندگی روزمرهی بشر باز کرده است. هماکنون در اقصی نقاط دنیا مجلات و اپلیکیشنهایی مورد استفاده واقع میشوند که به وفور با استفاده از ظرفیت واقعیت افزوده بر جذابیت خود افزودهاند.

گرچه توصیف کامل قابلیتهای گوناگون عصر فناوری اطلاعات در قالب کتاب نمیگنجد، به هر حال تلاش مؤلفین بر این بوده است که به اجمال خوانندهی محترم را با فضای بهرهبرداری از دو قابلیت جذاب این حوزه (واقعیت مجازی و واقعیت افزوده) آشنا کند. اما خوانندگان عزیز برای کسب مباحث تکمیلی میتوانند با استفاده از منابع اشاره شده در بخش پایانی کتاب نسبت به تکمیل اطلاعات خود اقدام ورزند.

امید که موجبات رضایت عزیزان فراهم آید.

چاپ اول: بهار 99

شمارگان: 1000 جلد

شابک: 0-19-6653-622-978

تلفن انتشارات: 88008941 88008926

www.bahmanborna.ir

   bahmanborna@yahoo.com

تهران: انتشارات بهمن برنا، 1398

 

 

نظرات کاربران
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

بستن
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

0 نظر