menusearch
mehrjoor.ir

بررسی ارتباط بین سبک های مدیریت با سازگاری شغلی کارکنان بانک های دولتی شهر کرج

جستجو
۱۳۹۸/۲/۴ چهارشنبه
(1)
(0)
بررسی ارتباط بین سبک های مدیریت با سازگاری شغلی کارکنان بانک های دولتی شهر کرج
بررسی ارتباط بین سبک های مدیریت با سازگاری شغلی کارکنان بانک های دولتی شهر کرج

مدیریت در حقیقت هماهنگی منابع مادی و انسانی به منظور دستیابی به اهداف سازمانی به طریقی است که مورد قبول جامعه باشد. سازمان‌ها به مدیران و کارکنان اثربخش و کارآمد نیاز دارند تا بتوانند به اهداف خود در جهت رشد و توسعه همه جانبه دست یابند. مدیر به عنوان نماینده رسمی سازمان برای ایجاد هماهنگی و افزایش بهره‌وری در رأس سازمان قرار دارد[1]. مدیر در نقش رهبری سازمان می‌تواند سبک‌های متفاوتی را در هدایت نیروی انسانی انتخاب کند. الگوهای رفتاری مناسب مدیر در هر سازمان باعث بوجود آمدن روحیه و انگیزش قوی در کارکنان می‌شود و میزان رضایت آن‌ها را از شغل و حرفه خویش افزایش می‌دهد. مدیران با استفاده از سبک صحیح مدیریت می‌توانند کار آفرینی کارکنان و بهره‌وری سازمان خود را افزایش دهند[2]. به نظر می‌رسد که سبک مدیریت تعیین کننده جو، فرهنگ و راهبردهای حاکم بر سازمان است. سبک مدیریت مجموعه‌ای از نگرش‌ها، صفات و مهارت‌های مدیران است که بر پایه عواملی مانند نظام ارزش‌ها، اعتماد به کارمندان، تمایلات مدیریت و احساس امنیت در موقعیت‌های مبهم شکل می‌گیرد[3]. سبک مدیران، بیانگر چگونگی تعامل آن‌ها با کارکنان تحت سرپرستی می‌باشد. باید خاطر نشان نمود که یک سبک مدیریت خاص برای همه موقعیت ها مناسب نمی‌باشد. از این رو یک مدیر می‌تواند در موقعیت‌های گوناگون سبک‌های متفاوت را برای مدیریت کارکنان خود با توجه به فرهنگ حاکم بر سازمان و بلوغ سازمانی کارکنان برگزیند[4]. تحقیقات بسیار در زمینه سبک های گوناگون رهبری صورت گرفته است. اما تحقیقات مطالعاتی که از سال ۱۹۴۰ انجام گرفته نشان داده‌اند که نقش‌های مدیریت دو گونه‌اند 1- رفتارهای رابطه‌مدار که به علایق، احساسات و رضایت اعضای وظیفه‌مدار و رابطه‌مدار گروه توجه دارند و ۲- رفتارهای وظیفه مدار که به اهداف سازمان بیشتر از نیاز اعضای گروه اهمیت می‌دهند. سبک رابطه‌مدار حد و مرزی است که یک رهبر به وسیله گشودن مجاری ارتباط، تفويض مسئولیت و دادن فرصت به زیردستان برای بهره‌گیری از توانایی‌های بالقوه، میان خود و اعضای گروه رابطه شخصی برقرار می‌کند. این رفتار با حمایت اجتماعی، عاطفی، دوستی و اعتماد مشخص می‌شود. سبک وظیفه مدار حد و مرزی است که یک رهبر، اعضای گروه خود را سازمان می‌دهد تشریح می‌کند که هر یک قرار است چه فعالیتی را، چه وقت و چگونه انجام دهند[5]. تحقق فعالیت‌های گروهی مستلزم مدیریت اثربخش است و به نظر می‌رسد که مدیریت اثربخش مستلزم کاربرد سبک‌های رهبری به منظور هدایت کارکنان در انجام وظایف خود در موقعیت‌های گوناگون سازمانی باشد.

به نظر می‌رسد که سبک‌های مدیریت می‌توانند تأثیرگذاری بر طیف وسیعی از نگرش‌ها و رفتارهای شغلی را داشته باشد؛ یکی از این نگرش‌ها نگرش فرد نسبت به سازگاری با شغل است. سازگاری شغلی برای ادامۀ اشتغال موفقیت آمیز عامل مهمی به شمار می‌رود. کارکنان زمانی که احساس کنند در فضای سازمان، عدالت سازمانی برقرار است نقش خود را مؤثر دانسته و سطح سازگاری شغلی و سازمانی آنان ‌افزایش خواهد یافت[6]. سازگاری شغلی شامل توصیف رفتارهایی است که به اجرای خوب وظایف افراد و نگرش مثبت به نقش کاری جدید می‌انجامد[7]. سازگاری شغلی از متغیرهای مهم سازمان برای پذیرش تغییرات سازمانی و به دنبال آن موفقیت سازمان محسوب می‌شود. بدون شک سازگاری شغلی عاملی مهم برای ادامۀ اشتغال موفقیت آمیز به شمار می‌رود که در آن هر فرد انتظار دارد که کار وی موجب خشنودی، سلامت و اعتبار وی شود و حداقل نیازهای اولیه‌اش را مرتفع سازد[6]. از پیامدهای سازگاری شغلی می‌توان به کاهش تعارض، افزایش کارایی در محیط کار، بهبود عملکرد و افزایش رضایت شغلی را نام برد[8].

بنابراین با توجه مواردي که مطرح شد طبيعتاً نقش سبک‌های مدیریت توسط مدیران و عدم تبعیض در این امر و همچنین بهره‌گیری از حداکثر توانایی کارمندان در نظام شایسته سالاری درون سازمانی يکي از محتمل‌ترین و سریع‌ترین روش‌های ایجاد سازگاری شغلی در سازمان و در پيشبرد اهداف سازماني است. به عبارتي با چنين نگرشي نقش کارمندان به‌عنوان رابط بين ارباب‌رجوع با عوامل درون و برون سازماني نمود عيني يافته و با افزایش مشارکت آنان در کار گروهی راندمان کاری و سازگاری شغلی آن‌ها افزایش یافته که این امر مي‌تواند بازخوردی از میزان عملکرد مثبت کارکنان را پدید آورد. از این‌رو در این پژوهش اصلی‌ترین سؤالی که پژوهشگر درصدد پاسخگویی به آن است این است که: آیا بین سبک‌های مدیرتی و سازگاری شغلی ارتباطی وجود دارد یا خیر؟

نظرات کاربران
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

بستن
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

0 نظر